Chứng Nhận

Giấy Chứng Nhận

Các nhận biết nón bảo hiểm chất lượng

Cách nhận biết các loại nón bảo hiểm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN):

I) Nón bảo hiểm phải có đủ 3 bộ phận chính là võ nón; đệm hấp thụ xung đột ( trong vỏ nón ) gọi là đệm bảo vệ và quai đeo.

Nón có các cấu tạo cơ bản như hình 1a, 1b và 1c dưới đây:

Hình 1a: Nón che nửa đầu

NON 20 300x275 Các nhận biết nón bảo hiểm chất lượng

Hình 1b: Nón che cả đầu và tai

NON 29 2 300x267 Các nhận biết nón bảo hiểm chất lượng

Hình 1c: Mũ che cả đầu, tai và hàm

 

non bao hiem che tai va ham Các nhận biết nón bảo hiểm chất lượng

II) Nón phải có nhãn của nón, ghi các thông tin cơ bản sau:

- Tên sản phẩm: “Nón bảo hiểm dùng cho người đi mô tô, xe máy”.

- Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất hoặc tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân nhập khẩu và phân phối; xuất xứ hàng hóa (đối với nón bảo hiểm nhập khẩu)

- Cỡ nón;

- Tháng, năm sản xuất.

III) Nón phải được gắn dấu hợp quy – dấu CR.

Riêng đối với MBH đang lưu thông trên thị trường mà có gắn dấu CS hoặc tem “đã kiểm tra” đúng quy định và thời gian sản xuất, nhập khẩu trước ngày 15/11/2008 thì được tiếp tục lưu thông.

Tin tức liên quan